Årsredovisningen 2019.pdf Brf Föreningen har god ekonomi trots stora renoveringar de senaste åren. Den löpande ekonomin är i balans och ser så ut att vara framåt. Det finns några planerade kommande renoveringsprojekt men vi har pengar i kassan. Vi har haft oförändrade avgifter de senaste åren och räknar inte med höjda avgifter de kommande åren.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2018 BRF Stjärnfallet 21.pdf

Årsredovisning 2017 BRF Stjärnfallet 21.pdf

Årsredovisning 2016 BRF Stjärnfallet 21.pdf

Årsredovisning 2015 BRF Stjärnfallet 21.pdf

Årsredovisning 2014 BRF Stjärnfallet 21.pdf

Bilaga-årsredovisningen.pdf

Årsredovisning 2013 BRF Stjärnfallet 21.PDF