Huset
Fastigheten uppfördes 1967 och har ett mycket typiskt utförande för sin tid.
Tegelfasaden och de räta linjerna är typiska för 60-talshus. Även trapphusen har ett mycket karakteristiskt utseende. Huset som har betongstomme är mycket funktionalistiskt byggt med ljus och praktiskt tänkande i främsta rummet.
Huset är en del i den nybyggnation som gjordes under 60-talets rivningsiver i Stockholm. Vi som bor här tycker om vårt hus och tycker att det är vackert i sin typiska 60-talstil medan några kanske sörjer de gamla husen som fick ge vika för det nya Stockholm.


   Dagens vy från och äldre vy från Observatoriegatan