Vid sidan av styrelsen har vi i föreningen ett par intressegrupper som driver utvecklingen inom sina områden. Medlemmarna har anmält särskilt intresse för sina områden och ansvarar för dessa områden. De grupper vi har idag är:

 

Gårdsgruppen

Gården ska kunna användas av alla och vara en trevlig plats för avkoppling, lek och umgänge. 

  • Ulrika Lundgren (sammankallande)
  • Linda Eriksson
  • Linda Kanalga

 

Garagegruppen

Garaget är en angelägenhet för många. Att det fungerar väl och är ordning och reda svarar dessa för.

  • Niklas Lindberg(sammankallande)
  • Teenie Bennerholt

 

Balkonggruppen

Många medlemmar har uttryckt intresse för att bygga balkonger till lägenheterna. Möjligheten kommer att utredas och ev. kommer ett projekt för balkonger att startas.

  •  Frågan sköts nu av styrelsen