Månadsavgift för medlemmar

Styrelsen beslutar om månadsavgifternas storlek. Eventuell ändring av avgifterna sker normalt vid årsskiften. För hyresgäster gäller särskilda regler.

I föreningens månadsavgift ingår värme, vatten och anslutning till kabel-TV med analogt basutbud.

Betalning ska vara föreningen tillhanda senast dagen före varje månadsskifte. För sent inbetalda avgifter kan leda till inkassoavgifter. Inbetalningsavier för tre månader i taget skickas ut från vår redovisningsbyrå. Det är också möjligt betala via stående överföring eller genom Kivra.

Faktureringsadress
Rätt fakturadress måste uppges vid fakturering till föreningen samt alltid med korrekt referens på vem som beställt arbetet. 
 
Brf Stjärnfallet 21
Fack 97846547
R 879
106 37 Stockholm 
 
Det finns även en e-postadress som är:  
Viktigt att leverantören anger Facknumret på fakturan Fack 97846547