Styrelsen ska värna för föreningens och medlemmarnas bästa. Att lära känna sina grannar och få vara med och påverka sitt boende är roligt. Vill du vara med och hjälpa till i föreningen eller kanske vara med i styrelsen? Kontakta då oss eller valberedningen, goda krafter och insatser är alltid välkomna.

All kommunikation med styrelsen sker antingen genom vår postlåda i port 28 eller via vår gemensamma mailbox .

Av spårbarhetsskäl ska ingen kommunikation ske med styrelsemedlemmar på dennes privata mailadress. 

Vill man skicka något med vanlig post är adressen:      Styrelsen Brf. Stjärnfallet 21
Entrén
Upplandsgatan 28
113 28 Stockholm
 

 


Håkan Eriksson
Ordförande

   

 

Patrik Svensson
Ordinarie ledamot

      

Niklas Lindberg
Sekreterare

 

Teenie Bennerholt
Kassör

 

Jonas Ericson
Ordinarie ledamot
 

Ulrika Lundgren
Ordinarie ledamot

 

Kerstin Karnot
Ordinarie ledamot

 

Akoo Hematbolland
Suppleant