2015 gjordes stambyte i fastigheten och samtliga badrum och toaletter renoverades, så generellt sett har vi en mycket hög och jämn standard på badrum i fastigheten. Vi hade tidigare stora problem med vattenskador i fastigheten och efter den stora investeringen 2015 är vi nu mycket noga med att bibehålla en hög standard på våra våtutrymmen. 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med branschregler säker vatteninstallation, samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). För att garantera detta får endast hantverkare auktoriserade och som har dessa behörigheter användas.

Badrumsrenoveringar är ofta omfattande och påverkar andra boende i föreningen. Du måste därför alltid kontakta styrelsen och lämna in en ansökan för godkännande innan arbetet påbörjas för arbeten i badrum som innebär förändringar av väggar, påverkan på tätskikt eller VA-arbeten. Ansökan hittar du under fliken "Tillstånd". Där hittar du förutom blanketten även information att kommunikation med grannar. Hur du gör med avfall står under "Trivselregler".

Köksrenovering 

  • Om du önskar ändra din planlösning eller flytta köket måste du kontakta styrelsen för godkännande innan arbete påbörjas, se fliken "Tillstånd"
  • Vattenledningar och anslutningar får endast ändras av auktoriserade hantverkare med behörighet
  • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker
  • Inga fläktar får kopplas in till ventilation - använd istället frihängande kolfilterfläkt

 

Råd för ventilation

  • Byt kolfilter regelbundet enligt tillverkarens rekommendation samt rengör metallfilter.
  • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning och stäng dörren till köket.
  • Välj fläkt med omsorg - effektiviteten i att filtrera bort matos skiljer sig
  • Rengör frånluftsventiler en gång/år.
  • Ventilationskanaler får heller inte sättas igen eller ändras. Systemet är optimerat och balanserat för hela fastigheten och förändringar påverkar ventilationen i andra rum och lägenheter.