Är du boende i huset och vill ställa dig i kö till en garageplats, mejla till  

Följande information måste uppges vid ansökan om garageplats:

Namn på lägenhetsinnehavare:

Lägenhetsnummer:

Bil:

Modell:

Reg.nummer:

Aktivering av laddbox: Ja eller Nej

Hyresavtalet är unikt för den bil och det registreringsnummer som du ansöker för. Skulle du byta till en större eller mindre bil så måste du ställa dig på nytt i kön, men har då förtur. Om du byter till en likadan bil så får du behålla din plats, men ett nytt avtal skall skrivas.