Parkering

I Fastigheten finns ett garage med infart från Kungstensgatan. Garageplatserna hyrs ut till medlemmar i första hand. För den medlem som är intresserad av en garageplats går det bra att anmäla sig via formuläret nedan.

Garaget består av följande platsfördelning:

  • 12st platser som benämns "liten" med måtten 2200*5000
  • 18 st platser som benämns "normal" med måtten 2500*5000
  • 8st platser som benämns "stor" med måtten 3000*5000

Normalt har vi en kö till garageplatserna och prioriterar de platser som blir lediga enligt nedan med undantaget att, den/de platser som kan erbjudas när befintlig medlem flyttar eller avsäger sig sin plats är avhängt vilken typ av bil och modell den "nya" hyresgästen kör. Styrelsen har således det avgörande beslutet kring vem som kan erbjudas ledig plats.

  1. Medlemmar som bor och är skrivna i fastigheten
  2. Ej medlemmar som har verksamhet i fastigheten
  3. Externa hyresgäster

Garageplatserna ska i första hand användas av medlemmar. Andrahandsuthyrning, utlåning eller överlåtelse av garageplatser är inte tillåtet, detta står skrivet i kontraktet och överträdelse innebär uppsägning. Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand och har en garageplats återgår dispositionsrätten av garageplatsen till föreningen under uthyrningstiden. 

I området finns även boendeparkering. Mer information finns på länken Boendeparkering.