Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för (se även fliken "Tillstånd").
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak samt underliggande ytbehandling
 • Icke bärande innerväggar (ej ta bort/göra öppningar)
 • Glas i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning 
 • Ytterdörrs tillhörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida. Vid byte till säkerhetsdörr bör man tänka på att färgen ska vara i mahogny, för att trapphuset ska få en enhetlig utformning. Dock kan man välja en annan färg på insidan av dörren.
 • Innerdörrar och säkerhetsgrindar 
 • Lister, foder och stuckaturer 
 • Målning av element 
 • Elektrisk golvvärme
 • Ledningar för vatten och avlopp för de delar som endast är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet 
 • Undercentral (jordfelsbrytare) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer 
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning och rengöring
 • Brandvarnare
 • Säkerhetsdörrar. Dessa levereras av Svenska Skydd, tel 07-562 270 00. Dörren heter "SvenskaSkydd MK3 Säkerhetsdörr Mahogny M9" i vårt fall är den vänsterhängd. Om man vill, kan man ha vit insida, men alltid mahogny mot trapphuset. 

Badrum/WC

 • Fuktisolerande skikt till väggar och golv
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin dvs vask, toalettstol etc
 • Golvbrunn med tillhörande klämring
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • Kranar och avstängningsventiler 
 • Ventilationsgaller 
 • Handdukstork

Kök

 • Vitvaror
 • Köksfläkt
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler

Ovanstående regleras i föreningens stadgar, se separat flik.

Byggavfall

Byggavfall får inte lämnas i föreningens grovsoprum. Byggavfall får heller inte läggas utanför fastigheten annat än för omlastning för bortförsel. Inget byggavfall får ligga utanför fastigheten över natten till nästa dag. För att få ställa storsäckar (Bigbag eller liknande) på trottoarerna krävs polistillstånd. Läs mer på www.anmalstorsack.se. Observera att det alltid är du som medlem som ansvarar för att detta följs även om du anlitat en entreprenör för att utföra arbete i din lägenhet.

ROT-avdrag

 

Den som i samband med renovering söker sk ROT-bidrag behöver föreningens organisationsnummer: 769605-9653.

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Fönsterbågar, foder och målning på utsida av fönster

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.

Hyreslägenheter

Bor du i någon av föreningens hyreslägenheter gäller andra regler. En hyreslägenhet får inte byggas om av hyresgästen. Hyreslägenheten ska återlämnas i ursprungligt skick när hyreskontraktet sägs upp. (Eventuella ombyggnationer ska utföras av fastighetsägaren, dvs av föreningen.)