Nyheter

Garagerenoveringen

Garagerenoveringen

Garagerenovering fortskrider enligt plan. Detta innebär att vi med all sannolikhet kommer kunna öppna porten den 1 oktober om inget oförutsett inträffar.

 

Ett nytt golv med tätskikt har lagts samt att hela garaget har målats och kommer att utrustas med ny belysning. Vi har även sanerat asbest i form av gammal rörisolering och avlägsnat gamla installationer. 

 

Under v.39 kommer linjer målas upp för ”nya” platser. Som alla är medvetna om är utrymmet begränsat vilket medför att det inte ges allt för många olika möjligheter att förändra ytan och utöka antalet platser.

 

Styrelsen håller på att arbeta fram en ny prissättningsmodell och platslayout tillsammans med Betongkonsult.

 

Styrelsen kommer fatta ett slutgiltigt beslut kring prissättningsmodellen på nästkommande möte. Initialt kommer det innebära tre stycken olika prisnivåer. Dessa baseras på platsstorlek och är anpassade utifrån den information ni medlemmar uppgivit kring er bilstorlek. Vidare, kommer vi inte i fortsättningen hyra ut till externa hyresgäster, då vi idag har en kö från medlemmar som önskar hyra.

Detta är således en av flera orsaker till att vi genomför en prishöjning.

 

Mer information om vad priset innebär exakt för dig som medlem kommer mailas ut tillsammans med ett nytt avtal senast v.38.

 

Styrelsen genom Lars, Niklas och Jonas