Nyheter

Information v40

Informationsbrev v40

Sophantering

I port 32 har föreningen återkommande problem med att pizzakartonger slängs i sopnedkastet. Detta medför stopp som både ger blir problem med soplukt i trapphuset samt att vi alla får betala extra för sophanteringen. Pizzakartonger och annan kartong får INTE slängas i sopnedkasten utan ska lämnas i återvinningsstationen framför Hemköp.

Angående renoveringar

Ett förtydligande gällande regler vid ombyggnation: ALL ombyggnad, undantaget ren ytskiktsrenovering såsom målning av väggar och tak, måste föregås av en (komplett) ansökan till styrelsen som sedan godkänner eller avslår ansökan. Vid enklare ärenden godkännes ombyggnaden normalt inom 2v förutsatt att ansökan är komplett. Vid mer komplicerade fall där extern expertis kan behöva kopplas in för att göra en bedömning kan ärendet ta betydligt längre tid. Var ute i god tid om du bedömer att ditt ärende påverkar installationer såsom vatten & avlopp, ventilation och luftflöden eller byggnadens bärande struktur.

Ingen rivning, ombyggnad eller renovering får heller PÅBÖRJAS utan styrelsens skriftliga godkännande. Att påbörja och genomföra ombyggnad utan styrelsens godkännande kan utgöra grund för uppsägning av medlemskapet i föreningen. Vid godkänd ansökan måste anslag sättas upp i berörda entréers anslagstavlor inför byggstart så att grannar kan vara beredda på eventuella störande ljud samt har möjlighet att knacka på om de blir störda av arbetet. För mer detaljer om vad som gäller inför och under renoveringar och ombyggnationer, vänligen se informationen som finns här på hemsidan under fliken ”Tillstånd” samt under paragraf 43 i föreningens stadgar. Det är slutligen mycket viktigt att visa hänsyn till grannar och boende i huset vid ombyggnationer då många upplever ljuden som väldigt störande.

Garaget

Garaget är nu åter i bruk. Access till garaget för de som har garageplats sker numera med tagg även från trapphusentréerna. Har du problem med din tagg kontakta styrelsen på styrelsemejlen. Dessvärre har dörren till garaget i port 28:a brutits upp vid ett inbrott för några veckor sedan. Dörren blev kraftigt förstörd och är sedan dess plomberad. En ny dörr kommer att installeras om några veckor, tills dess når boende i port 28 garaget via de andra portarna alt via garageporten.

Vänliga hälsningar

Styrelsen