Nyheter

Information v43

Information Vecka 43

Fönsterbyte:
Anbud för fönsterbytet har inkommit och en utvärdering av dessa pågår. Entreprenaden förväntas starta i början av 2020 och pågå i ca 3 månader. 

Garaget:
Garaget är nu återinvigt och endast småjusteringar kvarstår, bla efterjusteringar på belysning och montage av påkörningsskydd vid ramp.
Vid eventuella problem med garageporten ska Loudden kontaktas. Framöver kommer endast de som har garageplats att ha behörighet till garaget, access sker med tagg.
Avtalen är nu justerade och skickas ut i dagarna. Fakturorna för okt, nov och dec kommer att sändas ut inom kort, samtliga med betalningsdatum sista november. Därefter kommer en faktura att skickas ut varje månad.  

I samband med garagerenoveringen så har grovsoprummet avecklats. Vi hänvisar till Vanadisberget samt till källsorteringen framför huset. För de som inte har tillgång till bil finns flertalet tjänster för bortforsling av skräp.