Nyheter

Värmeproblem

Vi har för tillfället problem med värmen i hela fastigheten.

Problemet är ett ställdon som reglerar utflödet av varmvatten från undercentralen i källaren till lägenheterna.

Just nu försöker vår fastighetsskötare att få fram reservdelar men det har visat sig ta lite tid.

Vi arbetar för att problemet ska vara avhjälpt så snart som möjligt.

 

Om er lägenhet håller på att bli helt utkyld så anmäl till Loudden på 08-545 415 50 så vi kan hjälpa till med temporära lösningar.

 

Vänligen

Styrelsen