Nyheter

Informationsbrev vecka 8

Info till boende 

Säkerhet vid tillbud

Föreningen kommer gå med i grannsamverkan som ger blåljuspersonal tillträde till fastigheten vid behov.

Tömma källarutrymme i 28:an

Utrymmet längst in i källarplanet i port 28, innanför entreprenadrummet mot väggen mot Kungstensgatan, kommer behövas tömmas för att bygga nya kylanläggningen till Hemköp. Pga av detta kommer låset på dörren in till detta utrymme att bytas och inte vara tillgängligt för gemene man. Låset kommer bytas den 4e Mars så ni som har cyklar, barnvagnar eller andra saker där, vänligen ta bort dessa innan detta datum. 3 månader efter den 4e Mars, dvs 4 Juni, kommer allt som finns i detta utrymme att bortforslas och slängas. Om ni behöver hämta något under dessa tre månader så bes ni kontakta styrelsen på styrelsemailen: 

Beslut vid extra stämman

Stämman fattade beslut om att gå vidare med ombyggnad och utbyggnad av Hemköp. Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.  

Kommande årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Frälsningsarméns lokaler den 26:e maj. Separat kallelse kommer i brevlådan i god tid inför stämman.