Nyheter

Informationsbrev vecka 11

Info till boende

Skador på fasaden

Fasaden har lagats provisoriskt på några ställen, då den skadats pga frostsprängning. Skadorna kommer att åtgärdas ordentligt under sommaren. 

Fasadtvätt

Fasaden vid burspråken kommer att tvättas vecka 11-12, inför fönsterbytet.  

Trimning av träd

För att fönsterentreprenören ska få åtkomst till fönster och fasad så har staden beskurit sina träd mot Upplandsgatan. Arbetet utfördes av stadens upphandlade arborister och var en nödvändig åtgärd för att fönsterbytet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.