Nyheter

Info kring årsstämma 2020

Allmän information inför årsstämma 2020

Se bifogad pdf för information inför stämman som kommer hållas tisdag 26:e maj kl 18:30.

Allmänn info inför Årsstämma 2020.pdf