Nyheter

Information gällande fönster

Information gällande fönster

Fasta fönster

Så som tidigare har informerats så utförs vissa stora fönster som fasta (ej öppningsbara), trots att de har varit öppningsbara i originalutförandet. Detta beror på att fönsterglas idag är så pass tunga att fönstren i vissa fall inte går att utföra som öppningsbara då momentet på gångjärnen skulle bli för stort. Detta gäller tex de stora fönstren i burspråken ut mot Upplandsgatan, och även fönstren bredvid de franska dörrarna mot Observatoriegatan och Kungstensgatan. Dessa ovan nämnda exempel utförs som ett helt parti, i likhet med originalutförandet. Det har varit möjligt tack vare att dessa partier har kunnat monteras med kran från gatan. Även de mindre högt sittande fönstren bakom pelare, som tidigare har varit utgående, har nu utförts som fasta. I de fasta fönstren är det inte möjligt att integrera persiennerna, varför de i dessa fall är utanpåliggande. 

 

Självrengörande glas

De fasta fönstren har en självrengörande funktion som gör att de inte ska behöva putsas utifrån. Dock måste det rengörande skiktet aktiveras genom en första tvätt, vilket utförs av entreprenören mot slutet av entreprenadtiden. Dvs i juni/juli.

 

Fönster som endast ska öppnas vid tvätt

Några fönstertyper är pga sin storlek öppningsbara men endast vid tvätt. Dessa fönster har inte något handtag monterat, dessa öppnas istället med ett specialhandtag och fönstret måste då stöttas upp i öppet läge. Skötselanvisningar från fönstertillverkaren Snidex delas ut när fönsterbytet är avslutat i din lägenhet.

För totalt 12 st stora fönster i sovrum mot Upplandsgatan håller entreprenören och projektledaren på att ta fram ett vädringsbeslag som blir en speciallösning för att dessa fönster ska kunna öppnas för vädring trots att de egentligen endast ska öppnas vid tvätt. Mer information om detta kommer senare. 

 

Montage av räcken

Räckena i port 28 är iväg på blästring och omlackering. De kommer inte att vara på plats vid besiktningen av port 28 fönster imorgon ons 13/5. Innan räckena har besiktigats kommer inte fönsterdörrar att kunna öppnas. Förhoppningsvis kommer besiktning av räckena kunna genomföras i samband med besiktningen av port 30s fönster, dvs i slutet av månaden maj. Vi återkommer om mer information angående detta.