Nyheter

Informationsbrev v20

Info till boende

Laddstolpar i garage

Styrelsens arbete med att ta in offerter och utreda upplägg för laddstolpar i garage fortskrider. Detta genomförs då flera boende efterfrågat laddstolpar, samt för att framtidssäkra fastigheten. 

Årsstämma den 26:e maj

Vi vill påminna alla om att föranmälan krävs till årets stämma, pga covid-19 och de begränsningar i folksamlingar över 50 personer som råder. Anmälan skall ske till styrelsemejlen senast 18:e maj. Det går även bra att delta via länk, men även detta måste föranmälas för att vi ska kunna organisera det. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen