Nyheter

Reklamationer och handhavande fönster

Reklamationsärenden & garantier

Garantitiden från Interoc för fönsterbytet är 5 år. För själva fönstren är garantin 10 år, förutsatt att fönstren skötts om handhavts korrekt under tiden. Vi vill påminna alla om att läsa igenom skötselanvisningarna för fönstren för att säkerställa rätt handhavande. Föreningen har även ett serviceavtal med Interoc som kommer serva alla fönster vartannat år under 10 års tid. 

Notera även att det inte är lämpligt att låta fönstren stå i vädringsläge när det regnar eller under längre perioder, tex när man reser bort. Fukt kan då tränga in i snickeriet och förstöra fönstren och skador som uppkommit på detta sätt omfattas inte av garantin. 

Eventuella reklamationsärenden ska skickas till styrelsemejlen som sedan tar kontakt med Interoc.

 

På några ställen i huset, främst mot Upplandsgatan, har det förekommit att glaset har spruckit. Detta är garantiärenden som kommer att åtgärdas av fönsterleverantören Snidex. De har fått kontaktuppgifter till de berörda och kommer att sköta alla aviseringar. Viktigt att veta är att om glaset självspricker på detta sätt så behöver man inte vara orolig för att glasen ska trilla ut.