Nyheter

Byte av portar

Bytet av portarna är nu i stort sett avslutat. Det återstår några mindre åtgärder av trösklar och lister, byte av det glas i port 32 som gick sönder under montaget samt slutbesiktning. Glaset är beställt och kommer att levereras om 3-4 veckor. 

För att behålla husets 60-talsstil så är handtagen återanvända i original från de dörrar som tidigare suttit i ekpartierna i trapphusentréerna. 

Dörrautomatiken är sedan länge efterfrågad av många boende, särskilt de som har rullator, barnvagn eller av annan anledning har svårt att öppna tunga dörrar. De som oroar sig för att dörren stänger långsamt och att någon obehörig ska passa på att smita in, kan gärna dröja kvar några sekunder tills porten har stängts. 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen