Nyheter

Info till boende

Angående överlåtelse vid försäljning

Fastighetsmäklare som förmedlar bostäder i föreningen hänvisas from 2020-10-01 till Riksbyggens digitala överlåtelseportal: https://overlatelse.riksbyggen.se/login

Behöver ni support kontaktar ni Riksbyggen via 0771-860 860.

Överlåtelseavtal utan fastighetsmäklare (privata affärer) mailas till  eller postas till Riksbyggen Servicecenter, Överlåtelse, Box 540, 721 09 Västerås.

 

Fasadreparationer

Mindre fasadreparationer kommer att genomföras under våren 2021. Främst avses betongfrisen som avslutar teglet högst upp, där vi haft problem med frostsprängningar. Dessa skador är nu tillfälligt lagade med nät för att material inte ska riskera att trilla ner, vilket är tillräckligt för att garantera säkerheten. 

 

Utredning av cykelförvaring

Styrelsen har utrett möjligheten att installera cykelplatser i garaget, då cykelrummen i portarna ofta är överfulla. Vi har i processen haft cykelrumsentreprenörer på plats, både för att se om något går att göra för att förbättra utnyttjandet av befintliga cykelrum och för att titta på andra förvaringsmöjligheter, i tex källare eller garage. Vi har efter dessa genomgångar fått klart för oss att de befintliga cykelrummen inte går att förbättra eller effektivisera med någon ny förvaringslösning, dvs de utnyttjas till max idag. Vi har även kommit fram till att innan vi kan gå vidare med en ev lösning för cykelparkeringar i källare eller garage, så måste vi invänta en utredning av sophanteringen som kan komma att behöva förändras inom de närmaste åren och kan komma att påverka utrymmena i tex garage samt en utredning av ventilation och värmesystem för Hemköp. Därför har styrelsen beslutat att avvakta med förändringar gällande cykelförvaringen, men kommer att skriva nya trivselregler för de befintliga cykelrummen för att så många som möjligt ska kunna nyttja dem på ett praktiskt sätt. 

 

Nytt bokningssystem tvättstugan

Föreningen byter bokningssystem för tvättstugan den 1/11. Det betyder att det gamla systemet med nycklar kommer att skrotas. Vänligen hämta er bokningsknapp ifrån bokningstavlan! Det nya systemet innebär att du kan boka tvättid på en elektronisk bokningstavla utanför tvättstugan, via en app (Boka tvättid) eller via internet. Vi inför kortare tvättider på 2 timmar, men det går att boka två 2 timmars pass efter varandra. Det är som tidigare tillåtet att torka tvätt på nästkommande tvättid i 30 minuter. Vid frågor maila  eller ring 0709335588.

 

Hälsningar, Styrelsen

Information till hyresgäster av garageplats

Söndag 25 oktober kl 09.30-16:30 gör vi ett nytt försök till garagestädning. Detta medför att alla hyresgäster av garageplats måste se till att både bilar och andra föremål är bortförda under ovan angiven tid. 

Entreprenör som genomför städningen är Städhuset. Kontakt Marius, mobil: 072-311 16 52

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Info till boende

Försenade avier

From 1:a oktober byter föreningen ekonomisk förvaltning, från Riksbyggen i Östersund till Riksbyggen i Stockholm. Detta innebär att våra hyres- och medlemsavier för perioden okt-dec kommer att skickas ut senare än vanligt. Det innebär att även förfallodatum kommer att flyttas fram för samma period. 

Föremål i trapphusen

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att lämna föremål i trapphusen, då det utgör en brandfara och kan vara ett hinder vid behov av utrymning av fastigheten. 

Coaxkabel

Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att kapa coaxkabeln vid tex rivning eller ytskiktsrenovering av vägg. Även om du inte själv använder uttaget så är kabeln fortfarande aktiv och används av flertalet boende. Kostnad för återställande av kapad kabel åligger den boende som orsakat skadan.

Tvättstugan

Nu är ett förtydligande för skötsel av tvättstugan uppsatta i de båda tvättstugorna. Vi håller även på att montera digitala skärmar för bokning av tvättider. Det nya bokningssystemet kommer förutom touch-screens vid tvättstugorna även att kunna nås via en hemsida/app. Mer information om detta kommer inom kort. 

Reklamationsärenden & garantier

Garantitiden från Interoc för fönsterbytet är 5 år. För själva fönstren är garantin 10 år, förutsatt att fönstren skötts om handhavts korrekt under tiden. Vi vill påminna alla om att läsa igenom skötselanvisningarna för fönstren för att säkerställa rätt handhavande. Föreningen har även ett serviceavtal med Interoc som kommer serva alla fönster vartannat år under 10 års tid. 

Notera även att det inte är lämpligt att låta fönstren stå i vädringsläge när det regnar eller under längre perioder, tex när man reser bort. Fukt kan då tränga in i snickeriet och förstöra fönstren och skador som uppkommit på detta sätt omfattas inte av garantin. 

Eventuella reklamationsärenden ska skickas till styrelsemejlen som sedan tar kontakt med Interoc.

 

På några ställen i huset, främst mot Upplandsgatan, har det förekommit att glaset har spruckit. Detta är garantiärenden som kommer att åtgärdas av fönsterleverantören Snidex. De har fått kontaktuppgifter till de berörda och kommer att sköta alla aviseringar. Viktigt att veta är att om glaset självspricker på detta sätt så behöver man inte vara orolig för att glasen ska trilla ut.

Info till boende

Tvättstugorna

För allas trevnad, glöm inte att städa efter dig när du använt tvättstugan. Ta med dig skräp och ludd, torka av maskinerna och våttorka golven vid behov.

Fönsterbytet

Interoc har nu åtgärdad de flesta av de sista besiktningsanmärkningarna. Några lägenheter har haft problem med att fönsterglas har spruckit. Dessa ska åtgärdas av tillverkaren Snidex, som har fått kontaktuppgifter till de berörda. 

OVK

Under hösten kommer det genomföras en allmän genomgång av husets ventilation. En OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kommer bla att genomföras för att justera in den mekaniska frånluften efter fönsterbytet för att säkerställa att alla lägenheter har rätt luftflöden. 

Laddplatser i garage

Styrelsens arbete för att installera laddstationer i garaget fortsätter. Offerter från entreprenörer/leverantörer är under utvärdering och vi hoppas att kunna installera den första omgången laddplatser senare i år. Vi återkommer med mer information.