Nyheter

Information gällande uppmätning och nycklar

Entreprenören Interoc har nu mätt upp i tillräckligt många lägenheter och kommer att återlämna alla nycklar som har lämnats in under kvällen. Vi och Interoc tackar för ert samarbete!

Vänligen,

Styrelsen

Info till boende

ÄNDRAT DATUM FÖR EXTRA STÄMMA - nytt datum 11/2 kl 18:30

På grund av förseningar i distributionen av kallelsen till den extra stämman så är nu datumet flyttat till 11/2 (från tidigare 28/1). Liksom tidigare gäller Frälsnignsarméns lokal på Observatoriegatan 4. Frågan för stämman gäller utbyggnad av Hemköps lokaler mot Observatoriegatan. Närmare information om förslagets utseende och ekonomisk kalkyl för projektets genomförande kommer att ges vid stämman. Se även dagordningen för stämman som kommit i brevlådan tillsammans med kallelsen. Varmt välkomna! 

 

Fönsterbytet

Nu inleds snart arbetet med att byta fönstren i fastigheten. Som första steg så kommer ett provmontage att genomföras i två lägenheter, med start vecka 5.

Därefter kommer entreprenören att genomföra en uppmätning av alla fönster inför projektering och beställning av resterande fönster i fastigheten. För åtkomst av lägenheterna kommer alla boende att behöva lämna in nycklar. Mer information om plats och datum för nyckelinsamling och uppmätning, kommer inom kort att komma i allas brevlådor.

INFORMATIONSMÖTE OM FÖNSTERBYTET - kl 18:30 tisdag 18/2 i Frälsningsarméns lokaler på Observatoriegatan 4

Entreprenören Interoc kommer att hålla ett informationsmöte för medlemmar och hyresgäster där bland annat tidplan för fönsterbytet per trapphus kommer att presenteras. Det kommer givetvis att finnas möjlighet att ställa frågor till entreprenören. Har du inte möjlighet att närvara så be en granne notera informationen som ges. Tidplaner och annan viktig information kommer även att sättas upp i trapphusen.

Välkomna!

 

Info till boende

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året!  

Cykelförråden: Vi påminner om alla om att uppmärkning av cyklar senast den 12 jan inför utrensning av cykelförråden.

Extra stämma: Kallelse till extra stämma kommer inom kort att komma i allas brevlådor.

Avgifter garage: En vänlig påminnelse till våra garagehyresgäster att kontrollera att garageavgifterna har betalats in samt att påskrivna garageavtal ska skickas till angiven adress alt läggas i styrelsens brevlåda i port 28 så samlar vi ihop och skickar till administrationen. 

Info till boende

 

Cykelförråden: Då vi har ett begränsat utrymme i föreningens cykelförråd kommer vi göra en utrensning. Cyklar, barnvagnar mm som ej märks upp kommer fraktas bort. Märk era tillhörigheter med efternamn och lgh nummer. Deadline för detta är 2020-01-12. Vidare är det ej tillåtet att förvara annat än cyklar i dessa förråd.

Fönsterbytet: Föreningen har nu kontrakterat entreprenören Interoc för byte av fönster. Ett provmontage kommer att göras i två lägenheter med start i v2, efter en utvärdering av montaget kommer sedan byte av resterande fönster fortsätta med start ca v10 och pågå i ca 3 månader. Vi kommer att kalla till ett informationsmöte tillsammans med projektledare och entreprenör i god tid innan arbetet med samtliga fönster sätter igång. 

Skräp i gemensamma utrymmen: Vi påminner om att grovsoprummet togs bort i samband med garagerenoveringen. Varje boende ansvarar numera själv för att forsla bort sitt skräp. Det är inte tillåtet att ställa skräp i garaget eller på andra allmänna ytor i huset. Det belastar föreningens ekonomi och därmed alla som bor i huset när vi måste beställa bortförsel av skräp. 

Garaget: För att komma i fråga för att hyra garageplats i fastigheten måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen eller vara hyresgäst. Därtill måste man kunna visa att man är skriven i fastigheten. Från och med nu gäller att den som ansöker om garageplats måste inkludera ett bevis från Skatteverket om att vederbörande är skriven i fastigheten. 

Vi ber att få önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!