Nyheter

Info till boende

 

Föreningen har upphandlat en ny städfirma, XLNT Allservice AB. Arbetet startar med en storstädning av gemensamma utrymmen under v48.

Ny ordförande efter avgående Lars Skoglund blir Håkan Eriksson, Håkan tillträdde den 27 nov. 

Styrelsen önskar alla en trevlig första advent, och skickar en påminnelse om att släcka ljusen och kontrollera att brandvarnarna är i funktion.

Vänligen

Styrelsen

 

Informationsbrev från styrelsen vecka 46
 
Garaget:
Vi ser för närvarande över möjligheterna att skapa laddplatser för elbil i huset. Är du intresserade av laddplats för elbil i garaget, anmäl ditt intresse och från vilken tidpunkt förfrågan gäller via styrelsemejlen eller brevlådan.
Dörren mellan trapphuset i port 28 och garaget är nu bytt, brickläsaren kommer att aktiveras inom kort, tills dess är det garagenyckel som gäller för passage.
 
Ny städfirma
Vi har bytt städfirma i fastigheten och den nya firman kommer att ta över från 1:a december. De inleder med en storstädning av trapphus och tvättstugor i slutet på vecka 48. Därefter sker städningen 2gg/v vintertid och 1gg/v sommartid.
 
Viktig information gällande brandrisk
Släng inte ut fimpar eller snus genom fönstren. De kan trilla in hos boende i lägenheter under. Utöver nedskräpning och aska så har det upprepade gånger förekommit att glödande fimpar har trillat in genom fönster och bränt hål i föremål vilket kan orsaka brandsvåda i huset!
 
Värmeproblem:
Vi har problem med värmesystemet i fastigheten. Systemet är inte injusterat korrekt och det är en garantiåtgärd från stambytet som måste ske. Vi arbetar med att lösa problemet, mer info kommer under de närmaste veckorna. Problemet visar sig i att vissa element / värmestammar får för låg framledningstemperatur. Anmäl till Loudden om ni har problem med kalla radiatorer i er lägenhet.
 
Vänligen
Styrelsen

Vi har för tillfället problem med värmen i hela fastigheten.

Problemet är ett ställdon som reglerar utflödet av varmvatten från undercentralen i källaren till lägenheterna.

Just nu försöker vår fastighetsskötare att få fram reservdelar men det har visat sig ta lite tid.

Vi arbetar för att problemet ska vara avhjälpt så snart som möjligt.

 

Om er lägenhet håller på att bli helt utkyld så anmäl till Loudden på 08-545 415 50 så vi kan hjälpa till med temporära lösningar.

 

Vänligen

Styrelsen

Information Vecka 43

Fönsterbyte:
Anbud för fönsterbytet har inkommit och en utvärdering av dessa pågår. Entreprenaden förväntas starta i början av 2020 och pågå i ca 3 månader. 

Garaget:
Garaget är nu återinvigt och endast småjusteringar kvarstår, bla efterjusteringar på belysning och montage av påkörningsskydd vid ramp.
Vid eventuella problem med garageporten ska Loudden kontaktas. Framöver kommer endast de som har garageplats att ha behörighet till garaget, access sker med tagg.
Avtalen är nu justerade och skickas ut i dagarna. Fakturorna för okt, nov och dec kommer att sändas ut inom kort, samtliga med betalningsdatum sista november. Därefter kommer en faktura att skickas ut varje månad.  

I samband med garagerenoveringen så har grovsoprummet avecklats. Vi hänvisar till Vanadisberget samt till källsorteringen framför huset. För de som inte har tillgång till bil finns flertalet tjänster för bortforsling av skräp. 

Informationsbrev v40

Sophantering

I port 32 har föreningen återkommande problem med att pizzakartonger slängs i sopnedkastet. Detta medför stopp som både ger blir problem med soplukt i trapphuset samt att vi alla får betala extra för sophanteringen. Pizzakartonger och annan kartong får INTE slängas i sopnedkasten utan ska lämnas i återvinningsstationen framför Hemköp.

Angående renoveringar

Ett förtydligande gällande regler vid ombyggnation: ALL ombyggnad, undantaget ren ytskiktsrenovering såsom målning av väggar och tak, måste föregås av en (komplett) ansökan till styrelsen som sedan godkänner eller avslår ansökan. Vid enklare ärenden godkännes ombyggnaden normalt inom 2v förutsatt att ansökan är komplett. Vid mer komplicerade fall där extern expertis kan behöva kopplas in för att göra en bedömning kan ärendet ta betydligt längre tid. Var ute i god tid om du bedömer att ditt ärende påverkar installationer såsom vatten & avlopp, ventilation och luftflöden eller byggnadens bärande struktur.

Ingen rivning, ombyggnad eller renovering får heller PÅBÖRJAS utan styrelsens skriftliga godkännande. Att påbörja och genomföra ombyggnad utan styrelsens godkännande kan utgöra grund för uppsägning av medlemskapet i föreningen. Vid godkänd ansökan måste anslag sättas upp i berörda entréers anslagstavlor inför byggstart så att grannar kan vara beredda på eventuella störande ljud samt har möjlighet att knacka på om de blir störda av arbetet. För mer detaljer om vad som gäller inför och under renoveringar och ombyggnationer, vänligen se informationen som finns här på hemsidan under fliken ”Tillstånd” samt under paragraf 43 i föreningens stadgar. Det är slutligen mycket viktigt att visa hänsyn till grannar och boende i huset vid ombyggnationer då många upplever ljuden som väldigt störande.

Garaget

Garaget är nu åter i bruk. Access till garaget för de som har garageplats sker numera med tagg även från trapphusentréerna. Har du problem med din tagg kontakta styrelsen på styrelsemejlen. Dessvärre har dörren till garaget i port 28:a brutits upp vid ett inbrott för några veckor sedan. Dörren blev kraftigt förstörd och är sedan dess plomberad. En ny dörr kommer att installeras om några veckor, tills dess når boende i port 28 garaget via de andra portarna alt via garageporten.

Vänliga hälsningar

Styrelsen