Nyheter

 

Information till boende i Brf Stjärnfallet 21

 

Rökning:

På förekommen anledning: Rökning genom fönster kan ge störande röklukt för grannar, tänk på att visa hänsyn. Att aska eller slänga fimpar genom fönstren är absolut förbjudet. Rökning är förbjuden på gården samt utanför portarna. 

 

Garaget:

Nyheter gällande garaget enligt tidigare information.

 

Fönster:

Anbuden ligger nu ute på förfrågan och vi kommer att påbörja utvärderingen av anbuden i vecka 40. 

 

Balkonger:

De sista detaljerna genomförs nu inför att bygglovet ska lämnas in, bland annat ska en teknisk undersökning av fasaderna genomföras med hjälp av en konstruktör. 

 

Ett informationsbrev kommer snart att skickas ut till allas brevlådor.

 

Vänligen

Styrelsen

Info angående garageplatser

 

Pga svårigheter med layout och inpassning av fordon kommer mer information angående garageplatser att mailas ut under måndag/tisdag kommande vecka.

Inflytt är fortsatt 1:a oktober.

Problemet är små platser i förhållande till stora bilar.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen/Garagegruppen

Garagerenoveringen

Garagerenovering fortskrider enligt plan. Detta innebär att vi med all sannolikhet kommer kunna öppna porten den 1 oktober om inget oförutsett inträffar.

 

Ett nytt golv med tätskikt har lagts samt att hela garaget har målats och kommer att utrustas med ny belysning. Vi har även sanerat asbest i form av gammal rörisolering och avlägsnat gamla installationer. 

 

Under v.39 kommer linjer målas upp för ”nya” platser. Som alla är medvetna om är utrymmet begränsat vilket medför att det inte ges allt för många olika möjligheter att förändra ytan och utöka antalet platser.

 

Styrelsen håller på att arbeta fram en ny prissättningsmodell och platslayout tillsammans med Betongkonsult.

 

Styrelsen kommer fatta ett slutgiltigt beslut kring prissättningsmodellen på nästkommande möte. Initialt kommer det innebära tre stycken olika prisnivåer. Dessa baseras på platsstorlek och är anpassade utifrån den information ni medlemmar uppgivit kring er bilstorlek. Vidare, kommer vi inte i fortsättningen hyra ut till externa hyresgäster, då vi idag har en kö från medlemmar som önskar hyra.

Detta är således en av flera orsaker till att vi genomför en prishöjning.

 

Mer information om vad priset innebär exakt för dig som medlem kommer mailas ut tillsammans med ett nytt avtal senast v.38.

 

Styrelsen genom Lars, Niklas och Jonas

Information från styrelsen v35

Vi ber om ursäkt för att det har varit tunt med information under sommarmånaderna, vi i styrelsen har fokuserat på akuta ärenden och själva försökt ladda batterierna inför hösten.

Garaget. 

  • På byggmöte den 29/8 meddelade entreprenören BVA att inga förseningar kommer ske pga vattenläckaget som orsakades av det kraftiga skyfallet, inflyttningsdatum är fortsatt 1 oktober.
  • Processen för avtal, parkeringsrutor/platslayouten mm har påbörjats av Betongkonsult. När denna information mottagits tas ett avtalsutkast fram och skickas ut till tidigare gargagehyresgäster de som står i kö i det fall det finns lediga parkeringsplatser.
  • En lathund ska tas fram gällande nycklar, garageplatser etc som ska vara till hjälp för säljare, köpare och mäklare.

Fönsterbyte.

  • Förfrågningsunderlag går nu ut till entreprenörer och vi inväntar deras anbud. 

Städavtal

  • Vi byter städfirma då städningen av trapphus och hissar inte har varit tillfredsställande. 

Övrigt.

Styrelsen köper mailtjänsten från samma företag som förser oss med hemsidan. Under sommaren migrerade mailsystemet till en ny plattform vilket orsakade problem. Därför kan mail skickade efter ca 6:e augusti ha blivit obesvarade då de kommit fram senare. Vi jobbar på att komma i kapp med mailen i detta nu.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom Ulrika och Lars

 

Efter dagens gjutning i garaget har styrelsen fått information om att det väsnas pga den betongbil som står utanför porten på Kungstensgatan.

 

Vi beklagar detta och styrelsen blev inte informerad om att gjutningen kunde medföra denna typ av oljud.

Det ska dock bara gjutas idag tisdag samt onsdag och torsdag, under dessa dagar är betongbilen endast är på plats ca 3h/dag.

Vänligen

Styrelsen