Nyheter

Under natten mellan måndagen den 24:e och tisdagen den 25:e september övernattade personer på källarvåningen i trapphuset till port 30. Det fanns även indikationer på att de tagit sig vidare in i den angränsande källaren.

Styrelsen vill uppmana alla att inte släppa in obehöriga och även kontrollera att både entréport och garageport går igen ordentligt innan man släpper uppsikten. Speciellt gäller detta kvälls/nattetid.

Det är också av största vikt att man inte ställer upp några dörrar i fastigheten, såsom entréportar eller källardörrar.

Ser ni en dörr som är uppställd utan uppsikt så stäng den.

Från styrelsens sida pågår ett arbete med att förbättra skalskyddet men detta måste samtidigt anpassas till utrymningsvägar och ett effektivt låssystem. Styrelsen överväger med tanke på det som inträffat under de senaste veckorna att till en början anlita väktare att rondera källare och garage vid något/några tillfällen nattetid, dock som en övergångslösning innan skalskyddet är uppdaterat.

Vänligen

Styrelsen

Onsdagen den 26/9 kommer PEAB på uppdrag av Stockholms stad reparera Kungstensgatan 50 utanför garageporten och Hemköps lastkaj.

Styrelsen har ingen mer information än ovanstående.

Man kan spekulera i att det tidvis kan vara svårt att åka in/ut ur garaget med tanke på varutransporter, fasadrenoveringen på Kungstansgatan 48 och vägarbetet.

Vänligen

Styrelsen

 

Byte av portkod kommer att ske inom kort.

Vidare information kommer att delas ut.

Hälsningar

Styrelsen

En av bilägarna i vårt garage uppmärksammade att dennes nummerskylt stulits under det senaste dygnet.

Styrelsen uppmanar alla med garageplats att kontrollera era fordon och anmäla stölder och/eller skadegörelse till polisen.

Var vaksam och prata med dem som ni möter i fastigheten så vi hjälps åt att undvika dessa tråkigheter.

Från styrelsens sida har vi diskuterat vilka åtgärder vi kan vidta för att förbättra vårt skalskydd och åtgärder kommer att göras löpande med start senare i höst, mer information om detta kommer.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Under eftermiddagen onsdagen den 29/8 skedde ett lägenhetsinbrott i en lägenhet i port 30.

Då ett lägenhetsinbrott är en enorm kränkning för den enskilde så uppmanar styrelsen dig som sett något ovanligt pågå i port 30 att inte tveka utan kontakta polisen med eventuella tips.

Är man osäker på om man ska tips om något man sett så kontakta styrelsen så kan vi hjälpa till med kontakten.

 

Hälsningar

Styrelsen