Nyheter

Avisering – Kontroll av fönster

 

Vi ber er se över era fönster inför vintersäsongen. Syftet är att med hjälp av framtagen checklista klargöra för brister och fel avseende fönster och därefter åtgärda dessa.

Checklistan finns tillgänglig här: Checklista Fönster BrfStjärnfallet.docx

Ange ”Stjärnfallet, fönster” i ämnesraden i ert mail och skicka ifylld checklista till: . Som alternativ till att utföra checklistan digitalt går det även bra att ta en bild på ifylld checklista eller skanna in den.

Vi vill ha ifylld checklista så snart som möjligt, dock senast 4 december 2017.

Glöm inte att ange namn, kontaktuppgifter, adress och lägenhetsnummer.

Detta antecknas på checklistan.

 

Om ni istället vill ha en papperskopia av checklistan att fylla i och skicka med posten vänligen skriv namn, port och antal trappor på listan i porten (anslås i varje port) så kommer detta att distribueras till er måndagen den 27/11.

 

UPPDATERING: På försättsbladet finns adressen dit listan ska skickas, som kuvert används det fönsterkuvert som listan låg i vid utdelningen.  Adressen följer även nedan:

 

Felix Wendelheim

ÅF-Infrastructure AB
Projektledning
169 99 Stockholm

 

Ytterligare info avseende checklista:

För att underlätta lokalisering har sovrum specificerats från 1-4 och räknas medurs i lägenheten. Detsamma gäller för anmärkning av fel och brister avseende fönster, 1…,y medurs räknat i rummet. Detta kan antecknas under kommentarsfältet.

 

Vid frågor, kontakta undertecknad eller styrelsen.

Med vänlig hälsning

Felix Wendelheim                                                      

Telefon 010-505 55 38                                                  
e-post:

ÅF-Infrastructure AB
Projektledning
169 99 Stockholm

 

En av pumparna för att hålla vattentrycket i fastigheten har tyvärr gått sönder.
Ny pump är beställd och felet ska vara avhjälpt senast onsdag 8 november.

Hälsningar

Styrelsen

Gårdsrenovering och eventuellt samordning av garagerenovering

Som tidigare meddelats till alla boende i Brf Stjärnfallet 21 startar ombyggnationen av gården v 38. Styrelsen vill samtidigt upplysa boende på plan 1 att etablering av väderskydd kommer starta redan v 37, vilket kommer att påverka insläpp av ljus för boende på plan 1.

Vidare kommer störande ljud att förekomma.

Det är strängt förbjudet att vistas på gården under etableringstiden och byggnadsfasen.

 

Nedan följer en mer detaljerad plan.

v.37

  • 12/9 kl 08-10 platsbesök av entreprenör/PL och styrelse

  • Gemensam syn av fasaden på innergården för eventuella skador.

  • Överlämning av nyckel till entreprenören

  • Kontroll av etableringsplats

  • Väderskydd sätts upp över gården
  • Alla möbler tas bort från gården, senast 17/9

  • Informationsblad med tider sätts upp i portar (Ansvarig Lawab)

  • Informationsblad till grannfastighet (Ansvarig ÅF)

 v.38

  • Rivning av gård

  

Entreprenör: Lawab

Projektledning: ÅF

Kontakt ÅF: 

Etableringsfas: Måndag v.37

Planerad byggstart: Måndag v.38 (18 september)

Tidsram: Minst 20 veckor

 

Styrelsen hoppas alla har överseende med ovan för att vi alla ska kunna samlas kring en fantastisk fin innergård under våren 2018.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen Brf Stjärnfallet 21

 

 

 

 

 

Nu finns föreningens årsredovisning tillgänglig här på webben under fliken Föreningen/Ekonomi. Den skickas även ut per post till samtliga medlemmar innan stämman.

i anslutning till stämman när vi avslutat de ordinarie punkterna kommer det resultat som gårdsgruppen och den landskapsarkitekt vi anlitat tagit fram att presenteras. En preliminär plan för arbetet med gården kommer även att visas.

Ett par källarförråd i port 32 har under senaste veckan utsatts för inbrottsförsök och skadegörelse. Gå gärna ner och kolla så att era förråd inte är skadade.

Var extra uppmärksamma på obehöriga som rör sig i fastigheten och var noga med att alla dörrar stängs och går i lås ordentligt när ni lämnar källaren.