Nyheter

Styrelsen påminner om att varje lägenhetsinnehavare som vill använda fiberanslutningen måste ringa och beställa utrustning från Bredbandsbolaget/Telenor.

De beställningsproblem som tidigare funnits för boende i port 30 är nu avhjälpta.

All information finns under "Mitt Boende" > "Bredband, telefoni & El"

Information om supportkvällar kommer inom kort, håll utkik på hemsidan och i portarna.

Vänligen

Styrelsen

Informationsmöte om installation av Fiber

 

Välkomna till informationsmöte om den pågående installationen av Bredband, TV samt Telefoni genom Fiber från Bredbandsbolaget

 

Mötet kommer behandla vad som ingår, tidsplan samt vad man som boende måste göra.

Förutom Styrelsen så kommer även Bredbandsbolaget vara närvarande för att svara på frågor.

 

När: Tisdagen den 8e Maj kl 19:00

Var: Frälsningsarméns lokal på Observatoriegatan 4a

 

Väl mötta,

Styrelsen

Information för boende i Stjärnfallet 21

 

 

Nu äntligen börjar vi närma oss ett färdigställande av gården. De avslutande arbetena med bla el och uppfyllnad av planteringskärlen med jord sker under de kommande två veckorna. Under v11 kommer väderskyddet monteras ned och under v12 sker en slutbesiktning. 

 

Under v12 levereras även nya fina möbler till gården, vi ställer ut dem så fort som vädret medger. Under maj kommer kärlen att planteras med växter och träd och förhoppningsvis en bit in på sommaren så har vi en vacker gård att njuta av.

 

Inför att vi kan börja nyttja gården, kommer vi även gå ut med trivselregler för gårdens användning. Vi ser även fram emot att bjuda in till gårdsfest någon gång i slutet av maj! Vi återkommer om detta!

 

 

Styrelsen Brf Stjärnfallet 21

 

 

Avisering – Kontroll av fönster

 

Vi ber er se över era fönster inför vintersäsongen. Syftet är att med hjälp av framtagen checklista klargöra för brister och fel avseende fönster och därefter åtgärda dessa.

Checklistan finns tillgänglig här: Checklista Fönster BrfStjärnfallet.docx

Ange ”Stjärnfallet, fönster” i ämnesraden i ert mail och skicka ifylld checklista till: . Som alternativ till att utföra checklistan digitalt går det även bra att ta en bild på ifylld checklista eller skanna in den.

Vi vill ha ifylld checklista så snart som möjligt, dock senast 4 december 2017.

Glöm inte att ange namn, kontaktuppgifter, adress och lägenhetsnummer.

Detta antecknas på checklistan.

 

Om ni istället vill ha en papperskopia av checklistan att fylla i och skicka med posten vänligen skriv namn, port och antal trappor på listan i porten (anslås i varje port) så kommer detta att distribueras till er måndagen den 27/11.

 

UPPDATERING: På försättsbladet finns adressen dit listan ska skickas, som kuvert används det fönsterkuvert som listan låg i vid utdelningen.  Adressen följer även nedan:

 

Felix Wendelheim

ÅF-Infrastructure AB
Projektledning
169 99 Stockholm

 

Ytterligare info avseende checklista:

För att underlätta lokalisering har sovrum specificerats från 1-4 och räknas medurs i lägenheten. Detsamma gäller för anmärkning av fel och brister avseende fönster, 1…,y medurs räknat i rummet. Detta kan antecknas under kommentarsfältet.

 

Vid frågor, kontakta undertecknad eller styrelsen.

Med vänlig hälsning

Felix Wendelheim                                                      

Telefon 010-505 55 38                                                  
e-post:

ÅF-Infrastructure AB
Projektledning
169 99 Stockholm