Nyheter

Hej,

Här följer en kort uppdatering från styrelsen.

 

Kodförändring entréerna – gäller till kl.20.00

 

Tiden för att använda kod i entrén kommer att förlängas till kl 20.00. Information om när detta börjar att gälla kommer genom information i hissarna då vi för närvarande har problem med vårt inpasseringssystem. Det förekommer även att systemet "hänger sig", speciellt då koden slutar fungera, vi är medvetna om problemet och försöker hitta en lösning tillsammans med vår låsleverantör.

 

Fläktproblem i port 28

En fläkt har gått sönder i port 28 därav soplukten i trapphuset. Styrelsen jobbar med att ta in offerter för ny fläkt/reparation och försöker lösa problemet så snabbt vi kan. Se till att sopnedkasten stängs ordentligt efter att ni slängt era påsar för att minimera spridning.

 

Gårdsgruppen

Det kommer att bildas arbetsgrupper i föreningen och först ut är gårdsgruppen. Ulrika kommer att vara sammankallande, vill du vara med och bidra så maila till styrelsemailen

 

Inga förändringar i tidsplanen gällande garagerenoveringen

Garagerenoveringen följer fortfarande tidplanen. Nya kontrakt håller på att tas fram och vi kommer att skicka ut dessa efter sommaren. Preliminärt inflyttningsdatum är sedan tidigare 1:a oktober men vi förbehåller oss att flytta det datumet om renoveringen så kräver, efter sommaren vet vi mer säkert.

 

Gårdsfest

Styrelsen påminner om gårdsfesten torsdagen den 13:e, välkomna från 17.00, vi hälsar alla välkomna och dukar upp enklare förtäring från ca 17.30. Information kommer att sättas upp i hissarna. Alla välkomna, hyresgäster som föreningsmedlemmar.

 

Vänligen

Styrelsen genom Lars

Hej,

 

Tack till alla medlemmar som kom på dagens årsstämma!

 

Efter dagens årsstämma i föreningen har vi en ny styrelse med följande befattningar:

Ordförande - Lars Skoglund (Port 28)

Vice Ordförande - Håkan Eriksson (Port 30)

Sekreterare - Niklas Lindberg (Port 28)

Kassör - Teenie Bennerholt (Port 32)

Ledamot - Kerstin Karnot (Port 30)

Ledamot - Ulrika Lundgren (Port 28)

Ledamot - Jonas Ericson (Port 32)

 

Vi vill tacka Anne som avgår som ordförande och samtidigt lämnar styrelsen.
Anslagen i portarna kommer att uppdateras inom kort.

 

Vi vill samtidigt bjuda in alla föreningens medlemmar till en mingelkväll på gården torsdagen den 13:e Juni, tid ca 17.30.
Det bjuds på lättare förtäring samt alkoholfri dryck (det är givetvis helt okej att medföra egen alkoholhaltig dryck).
Mer information kommer men spara datumet i kalendern redan nu.

 

Vänligen

Styrelsen  

Hej,

I söndags blev det stopp i sopnedkastet i port 32. Detta händer ibland när sopkarusellen krånglar och inte byter säck ordentligt men tyvärr var inte det problemet nu i helgen...

"Någon" hade slängt byggavfall i from av brädor och annat som dels hade fyllt upp karusellen och samtidigt orsakat stopp i röret ner. Föreningen fick bekosta att fastighetsskötaren kom hit och rensade upp stoppet samt att vi troligen får bekosta en extra hämtning alt att staden fakturerar extra då vi har slängt andra saker än hushållsavfall i soporna.

Var inte självisk och lägg denna typ av kostnader på dina grannar i föreningen utan kör bort ditt skräp själv eller lej någon att göra det åt dig.

Hälsningar

Styrelsen

Hej,

 

Garagerenoveringen är i full gång och tidsplanen ser ut att hålla om inga oförutsedda åtgärder krävs, vilket inte heller verkar vara fallet. Bilning/rivning av pågjutning på bjälklag och infartsramp är genomförd samt grovsoprummet har rivits. Det som pågår just nu är mindre rivningsarbeten och nedfräsning av rännor i golvet.

 

Vidare kommer fettavskiljaren som tillhör Hemköp att flyttas inom kort, detta kommer ge oss en ytterligare parkeringsplats vilket ger en ökad intäkt till föreningen. Takskador i källarplanet kommer åtgärdas inom kommande två veckor, berörda medlemmar är informerade om detta och källarförråden är nu tömda. Stort tack till de medlemmar som påverkats av detta då vi fått både förståelse och snabb respons!

 

Gammal el har sanerats och vi kommer även att sanera gammal rörisolering då denna kan innehålla asbest.

 

Beslut kring nya armatur och kulörsättning i garaget kommer fattas under de kommande två veckorna därefter kommer information och lite inspirationsbilder att presenteras på anslagstavlor och här på hemsidan.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom Niklas och Lars