Nyheter

23-24 augusti görs det service i våra hissar. Det kan innebära att hissarna stängs av delar av dagarna. Se anslag i portarna för mer information.

Ett underhållsarbete kommer att göras under sommaren (v26-v32) hos Hemköp. Under sommarveckorna är arbetet mindre intensivt i butiken vilket gör att vi kan göra reparationer med minimal störning för verksamheten. Arbetena kommer att huvudsakligen göras under dagtid och kan innebära bullerstörningar, framförallt i inledningsskedet. Vi räknar dock med att det ska vara begränsat och butiken kommer att ha öppet och driva sin verksamhet som vanligt.

 

Bakgrunden till arbetena är läckage från Hemköps ledningar ner i garaget. De arbeten som görs berör värme, avlopp och tätskikt i butiken. Då en del anslutningar går genom golvet, ner i garaget kommer även arbete att göras där. De som har garageplatser och berörs kommer att kontaktas separat.

Nu är grundrengöring och polering av trapphusen på gång. Under veckan kommer firman Cleanius göra fint i våra trapphus.