Nyheter

Info till boende

Skador på fasaden

Fasaden har lagats provisoriskt på några ställen, då den skadats pga frostsprängning. Skadorna kommer att åtgärdas ordentligt under sommaren. 

Fasadtvätt

Fasaden vid burspråken kommer att tvättas vecka 11-12, inför fönsterbytet.  

Trimning av träd

För att fönsterentreprenören ska få åtkomst till fönster och fasad så har staden beskurit sina träd mot Upplandsgatan. Arbetet utfördes av stadens upphandlade arborister och var en nödvändig åtgärd för att fönsterbytet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

 

Info till boende 

Säkerhet vid tillbud

Föreningen kommer gå med i grannsamverkan som ger blåljuspersonal tillträde till fastigheten vid behov.

Tömma källarutrymme i 28:an

Utrymmet längst in i källarplanet i port 28, innanför entreprenadrummet mot väggen mot Kungstensgatan, kommer behövas tömmas för att bygga nya kylanläggningen till Hemköp. Pga av detta kommer låset på dörren in till detta utrymme att bytas och inte vara tillgängligt för gemene man. Låset kommer bytas den 4e Mars så ni som har cyklar, barnvagnar eller andra saker där, vänligen ta bort dessa innan detta datum. 3 månader efter den 4e Mars, dvs 4 Juni, kommer allt som finns i detta utrymme att bortforslas och slängas. Om ni behöver hämta något under dessa tre månader så bes ni kontakta styrelsen på styrelsemailen: 

Beslut vid extra stämman

Stämman fattade beslut om att gå vidare med ombyggnad och utbyggnad av Hemköp. Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.  

Kommande årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Frälsningsarméns lokaler den 26:e maj. Separat kallelse kommer i brevlådan i god tid inför stämman. 

Information gällande uppmätning och nycklar

Entreprenören Interoc har nu mätt upp i tillräckligt många lägenheter och kommer att återlämna alla nycklar som har lämnats in under kvällen. Vi och Interoc tackar för ert samarbete!

Vänligen,

Styrelsen

Info till boende

ÄNDRAT DATUM FÖR EXTRA STÄMMA - nytt datum 11/2 kl 18:30

På grund av förseningar i distributionen av kallelsen till den extra stämman så är nu datumet flyttat till 11/2 (från tidigare 28/1). Liksom tidigare gäller Frälsnignsarméns lokal på Observatoriegatan 4. Frågan för stämman gäller utbyggnad av Hemköps lokaler mot Observatoriegatan. Närmare information om förslagets utseende och ekonomisk kalkyl för projektets genomförande kommer att ges vid stämman. Se även dagordningen för stämman som kommit i brevlådan tillsammans med kallelsen. Varmt välkomna! 

 

Fönsterbytet

Nu inleds snart arbetet med att byta fönstren i fastigheten. Som första steg så kommer ett provmontage att genomföras i två lägenheter, med start vecka 5.

Därefter kommer entreprenören att genomföra en uppmätning av alla fönster inför projektering och beställning av resterande fönster i fastigheten. För åtkomst av lägenheterna kommer alla boende att behöva lämna in nycklar. Mer information om plats och datum för nyckelinsamling och uppmätning, kommer inom kort att komma i allas brevlådor.

INFORMATIONSMÖTE OM FÖNSTERBYTET - kl 18:30 tisdag 18/2 i Frälsningsarméns lokaler på Observatoriegatan 4

Entreprenören Interoc kommer att hålla ett informationsmöte för medlemmar och hyresgäster där bland annat tidplan för fönsterbytet per trapphus kommer att presenteras. Det kommer givetvis att finnas möjlighet att ställa frågor till entreprenören. Har du inte möjlighet att närvara så be en granne notera informationen som ges. Tidplaner och annan viktig information kommer även att sättas upp i trapphusen.

Välkomna!