Nyheter

Info till boende

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året!  

Cykelförråden: Vi påminner om alla om att uppmärkning av cyklar senast den 12 jan inför utrensning av cykelförråden.

Extra stämma: Kallelse till extra stämma kommer inom kort att komma i allas brevlådor.

Avgifter garage: En vänlig påminnelse till våra garagehyresgäster att kontrollera att garageavgifterna har betalats in samt att påskrivna garageavtal ska skickas till angiven adress alt läggas i styrelsens brevlåda i port 28 så samlar vi ihop och skickar till administrationen. 

Info till boende

 

Cykelförråden: Då vi har ett begränsat utrymme i föreningens cykelförråd kommer vi göra en utrensning. Cyklar, barnvagnar mm som ej märks upp kommer fraktas bort. Märk era tillhörigheter med efternamn och lgh nummer. Deadline för detta är 2020-01-12. Vidare är det ej tillåtet att förvara annat än cyklar i dessa förråd.

Fönsterbytet: Föreningen har nu kontrakterat entreprenören Interoc för byte av fönster. Ett provmontage kommer att göras i två lägenheter med start i v2, efter en utvärdering av montaget kommer sedan byte av resterande fönster fortsätta med start ca v10 och pågå i ca 3 månader. Vi kommer att kalla till ett informationsmöte tillsammans med projektledare och entreprenör i god tid innan arbetet med samtliga fönster sätter igång. 

Skräp i gemensamma utrymmen: Vi påminner om att grovsoprummet togs bort i samband med garagerenoveringen. Varje boende ansvarar numera själv för att forsla bort sitt skräp. Det är inte tillåtet att ställa skräp i garaget eller på andra allmänna ytor i huset. Det belastar föreningens ekonomi och därmed alla som bor i huset när vi måste beställa bortförsel av skräp. 

Garaget: För att komma i fråga för att hyra garageplats i fastigheten måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen eller vara hyresgäst. Därtill måste man kunna visa att man är skriven i fastigheten. Från och med nu gäller att den som ansöker om garageplats måste inkludera ett bevis från Skatteverket om att vederbörande är skriven i fastigheten. 

Vi ber att få önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Info till boende

 

Föreningen har upphandlat en ny städfirma, XLNT Allservice AB. Arbetet startar med en storstädning av gemensamma utrymmen under v48.

Ny ordförande efter avgående Lars Skoglund blir Håkan Eriksson, Håkan tillträdde den 27 nov. 

Styrelsen önskar alla en trevlig första advent, och skickar en påminnelse om att släcka ljusen och kontrollera att brandvarnarna är i funktion.

Vänligen

Styrelsen

 

Informationsbrev från styrelsen vecka 46
 
Garaget:
Vi ser för närvarande över möjligheterna att skapa laddplatser för elbil i huset. Är du intresserade av laddplats för elbil i garaget, anmäl ditt intresse och från vilken tidpunkt förfrågan gäller via styrelsemejlen eller brevlådan.
Dörren mellan trapphuset i port 28 och garaget är nu bytt, brickläsaren kommer att aktiveras inom kort, tills dess är det garagenyckel som gäller för passage.
 
Ny städfirma
Vi har bytt städfirma i fastigheten och den nya firman kommer att ta över från 1:a december. De inleder med en storstädning av trapphus och tvättstugor i slutet på vecka 48. Därefter sker städningen 2gg/v vintertid och 1gg/v sommartid.
 
Viktig information gällande brandrisk
Släng inte ut fimpar eller snus genom fönstren. De kan trilla in hos boende i lägenheter under. Utöver nedskräpning och aska så har det upprepade gånger förekommit att glödande fimpar har trillat in genom fönster och bränt hål i föremål vilket kan orsaka brandsvåda i huset!
 
Värmeproblem:
Vi har problem med värmesystemet i fastigheten. Systemet är inte injusterat korrekt och det är en garantiåtgärd från stambytet som måste ske. Vi arbetar med att lösa problemet, mer info kommer under de närmaste veckorna. Problemet visar sig i att vissa element / värmestammar får för låg framledningstemperatur. Anmäl till Loudden om ni har problem med kalla radiatorer i er lägenhet.
 
Vänligen
Styrelsen

Vi har för tillfället problem med värmen i hela fastigheten.

Problemet är ett ställdon som reglerar utflödet av varmvatten från undercentralen i källaren till lägenheterna.

Just nu försöker vår fastighetsskötare att få fram reservdelar men det har visat sig ta lite tid.

Vi arbetar för att problemet ska vara avhjälpt så snart som möjligt.

 

Om er lägenhet håller på att bli helt utkyld så anmäl till Loudden på 08-545 415 50 så vi kan hjälpa till med temporära lösningar.

 

Vänligen

Styrelsen