Nyheter

En av pumparna för att hålla vattentrycket i fastigheten har tyvärr gått sönder.
Ny pump är beställd och felet ska vara avhjälpt senast onsdag 8 november.

Hälsningar

Styrelsen

Gårdsrenovering och eventuellt samordning av garagerenovering

Som tidigare meddelats till alla boende i Brf Stjärnfallet 21 startar ombyggnationen av gården v 38. Styrelsen vill samtidigt upplysa boende på plan 1 att etablering av väderskydd kommer starta redan v 37, vilket kommer att påverka insläpp av ljus för boende på plan 1.

Vidare kommer störande ljud att förekomma.

Det är strängt förbjudet att vistas på gården under etableringstiden och byggnadsfasen.

 

Nedan följer en mer detaljerad plan.

v.37

  • 12/9 kl 08-10 platsbesök av entreprenör/PL och styrelse

  • Gemensam syn av fasaden på innergården för eventuella skador.

  • Överlämning av nyckel till entreprenören

  • Kontroll av etableringsplats

  • Väderskydd sätts upp över gården
  • Alla möbler tas bort från gården, senast 17/9

  • Informationsblad med tider sätts upp i portar (Ansvarig Lawab)

  • Informationsblad till grannfastighet (Ansvarig ÅF)

 v.38

  • Rivning av gård

  

Entreprenör: Lawab

Projektledning: ÅF

Kontakt ÅF: 

Etableringsfas: Måndag v.37

Planerad byggstart: Måndag v.38 (18 september)

Tidsram: Minst 20 veckor

 

Styrelsen hoppas alla har överseende med ovan för att vi alla ska kunna samlas kring en fantastisk fin innergård under våren 2018.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen Brf Stjärnfallet 21

 

 

 

 

 

Nu finns föreningens årsredovisning tillgänglig här på webben under fliken Föreningen/Ekonomi. Den skickas även ut per post till samtliga medlemmar innan stämman.

i anslutning till stämman när vi avslutat de ordinarie punkterna kommer det resultat som gårdsgruppen och den landskapsarkitekt vi anlitat tagit fram att presenteras. En preliminär plan för arbetet med gården kommer även att visas.

Ett par källarförråd i port 32 har under senaste veckan utsatts för inbrottsförsök och skadegörelse. Gå gärna ner och kolla så att era förråd inte är skadade.

Var extra uppmärksamma på obehöriga som rör sig i fastigheten och var noga med att alla dörrar stängs och går i lås ordentligt när ni lämnar källaren.

 

Renovering av gården

Sedan ett par år tillbaka har vi haft problem med vattenläckage från gården och in i fastigheten. Bl.a. har Hemköp vid flera tillfällen haft läckage in i butiken. Anledningen till det är helt enkelt att den tekniska livslängden för de tätskikt som skyddar fastigheten nu efter 50 år är slut. En totalrenovering av tätskikt och dränering krävs och vår ambition är att göra detta under 2017. I samband med renoveringen kommer hela gården att behöva grävas upp och nya tätskikt, dräneringssystem, fyllning och ytskikt behöver läggas om. Detta är ett omfattande och kostsamt arbete men som tyvärr måste göras. Att detta har behövts göras har vi vetat om sedan länge. Vi har haft med det i våra kostnadskalkyler så vi behöver inte göra några justeringar av månadsavgifterna utan klarar väl av detta inom ramarna för vår befintliga budget.

En viktig del i gårdsprojektet kommer därför att vara utformning av gårdsmiljön. För detta uppdrag kommer en trädgårdsarkitekt att anlitas. Ni som för föreningens räkning vill delta i arbetet med utformningen av gården har möjlighet att senast den 10/3 anmäla sig till gårdsgruppen. Mejla då till Ulrika som är sammankallande i gruppen på mejl 

Har du inte möjlighet att vara med och arbeta i gruppen men ändå är intresserad av hur gården kommer se ut så kommer det finnas möjlighet att närvara vid ett informationsmöte som kommer äga rum senare i vår. Vi återkommer med information om tid och plats för detta möte när arbetet med gårdsdesignen kommit en bit på väg.

Grov preliminär tidplan:

mars-april    - Framtagande av upphandlingsunderlag

maj-juni      - Upphandling av entreprenör för arbetet

juli-okt        - Arbeten på gården

 Vi räknar inte med att något större arbete startar på gården före sommaren. Dock kommer en fördjupad undersökning av tätskiktets uppbyggnad initialt att göras. Konsulter från SWK kommer att gräva upp ett par provgropar på gården. Detta arbete är planerat att göras 10 mars. Arbetet kan innebära störande ljud och beräknas ta ett par timmar och kommer att utföras på dagtid. Efter avslutad undersökning fylls groparna igen.