Nyheter

Från den 1:a Januari 2019 har föreningen ny teknisk förvaltare.

Information har delats ut till samtliga boende samt finns anslaget i respektive port.

Det går även bra att ladda ner informationsbladet här

God fortsättning önskar styrelsen!

Information till hyresgäster av garageplats i Stjärnfallet 21.

Peab vill färdigställa problemet vi haft med vattensamling framför garagenedfarten vilket medför att garaget kommer vara stängt 23, 24 och 25 oktober mellan kl.08.00 och 16.00.

In och ut passage under dessa datum och tider kommer ej vara möjligt.

Under natten mellan måndagen den 24:e och tisdagen den 25:e september övernattade personer på källarvåningen i trapphuset till port 30. Det fanns även indikationer på att de tagit sig vidare in i den angränsande källaren.

Styrelsen vill uppmana alla att inte släppa in obehöriga och även kontrollera att både entréport och garageport går igen ordentligt innan man släpper uppsikten. Speciellt gäller detta kvälls/nattetid.

Det är också av största vikt att man inte ställer upp några dörrar i fastigheten, såsom entréportar eller källardörrar.

Ser ni en dörr som är uppställd utan uppsikt så stäng den.

Från styrelsens sida pågår ett arbete med att förbättra skalskyddet men detta måste samtidigt anpassas till utrymningsvägar och ett effektivt låssystem. Styrelsen överväger med tanke på det som inträffat under de senaste veckorna att till en början anlita väktare att rondera källare och garage vid något/några tillfällen nattetid, dock som en övergångslösning innan skalskyddet är uppdaterat.

Vänligen

Styrelsen

Onsdagen den 26/9 kommer PEAB på uppdrag av Stockholms stad reparera Kungstensgatan 50 utanför garageporten och Hemköps lastkaj.

Styrelsen har ingen mer information än ovanstående.

Man kan spekulera i att det tidvis kan vara svårt att åka in/ut ur garaget med tanke på varutransporter, fasadrenoveringen på Kungstansgatan 48 och vägarbetet.

Vänligen

Styrelsen

 

Byte av portkod kommer att ske inom kort.

Vidare information kommer att delas ut.

Hälsningar

Styrelsen