Nyheter

Nu finns föreningens årsredovisning tillgänglig här på webben under fliken Föreningen/Ekonomi. Den skickas även ut per post till samtliga medlemmar innan stämman.

i anslutning till stämman när vi avslutat de ordinarie punkterna kommer det resultat som gårdsgruppen och den landskapsarkitekt vi anlitat tagit fram att presenteras. En preliminär plan för arbetet med gården kommer även att visas.

Ett par källarförråd i port 32 har under senaste veckan utsatts för inbrottsförsök och skadegörelse. Gå gärna ner och kolla så att era förråd inte är skadade.

Var extra uppmärksamma på obehöriga som rör sig i fastigheten och var noga med att alla dörrar stängs och går i lås ordentligt när ni lämnar källaren.

 

Renovering av gården

Sedan ett par år tillbaka har vi haft problem med vattenläckage från gården och in i fastigheten. Bl.a. har Hemköp vid flera tillfällen haft läckage in i butiken. Anledningen till det är helt enkelt att den tekniska livslängden för de tätskikt som skyddar fastigheten nu efter 50 år är slut. En totalrenovering av tätskikt och dränering krävs och vår ambition är att göra detta under 2017. I samband med renoveringen kommer hela gården att behöva grävas upp och nya tätskikt, dräneringssystem, fyllning och ytskikt behöver läggas om. Detta är ett omfattande och kostsamt arbete men som tyvärr måste göras. Att detta har behövts göras har vi vetat om sedan länge. Vi har haft med det i våra kostnadskalkyler så vi behöver inte göra några justeringar av månadsavgifterna utan klarar väl av detta inom ramarna för vår befintliga budget.

En viktig del i gårdsprojektet kommer därför att vara utformning av gårdsmiljön. För detta uppdrag kommer en trädgårdsarkitekt att anlitas. Ni som för föreningens räkning vill delta i arbetet med utformningen av gården har möjlighet att senast den 10/3 anmäla sig till gårdsgruppen. Mejla då till Ulrika som är sammankallande i gruppen på mejl 

Har du inte möjlighet att vara med och arbeta i gruppen men ändå är intresserad av hur gården kommer se ut så kommer det finnas möjlighet att närvara vid ett informationsmöte som kommer äga rum senare i vår. Vi återkommer med information om tid och plats för detta möte när arbetet med gårdsdesignen kommit en bit på väg.

Grov preliminär tidplan:

mars-april    - Framtagande av upphandlingsunderlag

maj-juni      - Upphandling av entreprenör för arbetet

juli-okt        - Arbeten på gården

 Vi räknar inte med att något större arbete startar på gården före sommaren. Dock kommer en fördjupad undersökning av tätskiktets uppbyggnad initialt att göras. Konsulter från SWK kommer att gräva upp ett par provgropar på gården. Detta arbete är planerat att göras 10 mars. Arbetet kan innebära störande ljud och beräknas ta ett par timmar och kommer att utföras på dagtid. Efter avslutad undersökning fylls groparna igen.

Tisdagen 9 maj klockan 18.30 är det dags för årsstämma i brf.Stjärnfallet 21. Vi kommer att var i Frälsningsarméns lokaler på Observatoriegatan 4 och vi räknar med att avsluta klockan 20.30.

Välkomna

Styrelsen i brf. Stjärnfallet

Från den 1 december byter vi portkod till entréerna på Upplandsgatan 28-32. Vi har haft de befintliga koden i ett par år och många personer har passerat fastigheten under stambyte och renoveringar, så det börjar bli dags att byta till ny kod. Information om den nya koden distribueras via brev i brevlådorna under november.

MVH

Styrelsen