Nyheter

Inbrott i garage natten må/ti

Tyvärr har vi haft inbrott i garaget i natt, där tre bilar av märket Mercedes blev utsatta. Anmälan till Polis är gjord av både berörda medlemmar, men även av föreningen. Väldigt viktigt att alla hjälps åt att se till så garageporten stängs vid in och ut passage, framförallt nu när snö samlas precis vid infarten och kan förhindra att garageporten stängs. 

Styrelsen vill även skicka en påminnelse om att detta även gäller de vanliga entréerna samt dörrarna in till garaget från varje trapphus.

Information till boende

Byggavfall vid renovering

Vi vill påminna om att det åligger varje medlem som renoverar sin lägenhet att tillse att bortforsling av byggavfall sker varje dag, samt att nedskräpning ej sker i fastigheten eller i anslutning till fastigheten. Detta ingår i det lagstadgade Byggherreansvaret, vilket ej kan överlåtas till entreprenör. Detta avfall får inte lagras upp på trottoar utanför huset. Under flera veckors tid har avfall legat utanför port 28 och vi anmodar den eller de som ansvarar för detta byggavfall att se till att det omgående forslas bort. 

Ombyggnad Hemköp

Hemköps renoveringar fortlöper enligt plan. 

Tillfällig utlåning av parkeringsplats

Styrelsen vill påminna om att det är ej tillåtet att låna ut sin parkering till t ex hantverkare eller bekanta om deras bil är större än den egna bilen. Vidare gäller en eventuell utlåning av sin plats endast under en kortare tid, t ex en helg, en vecka då andrahandsuthyrning av garageplats är strikt förbjudet.

 

 

Kontroll av fönster med värmekamera

Styrelsen kommer med hjälp av Fönstergruppen att genomföra en termofotografering av några lägenheter i varje trapphus. Vi gör detta nu när det är kallt ute för att kontrollera att allt är ordentligt byggt och tätat kring de nya fönstren. 

Om du/ni upplever att det drar kallt kring dina/era fönster (kalldrag som inte kan härledas till luftventilen i fönstrets överkant) så skriv gärna upp dig/er på listorna i trapphusen eller mejla till styrelsemejlen. Fönstergruppen kontaktar sedan dig/er med information om dag och tidpunkt för termofotografering. 

Anmälan behöver inkomma senast söndag 31 januari och ska innehålla namn, port, lägenhetsnummer samt dina/era kontaktuppgifter.

Bygglov beviljat

Bygglovsansökan för byte av bostadsportar och för ny entré till Hemköp är nu beviljat. Befintlig entré till Hemköp kommer efter ombyggnaden endast att fungera som utgång. Se bifogade bygglovshandlingar. 

Som vi tidigare har informerat om här så kommer ingen utbyggnad ske mot Observatoriegatan då det ej blev beviljat av SBK.

Info till boende

Störande renoveringar

Vi beklagar att många boende pga lägenhetsrenoveringar har upplevt återkommande störningar under julledigheten.  Om du renoverar påminner vi därför återigen om att ta hänsyn till dina grannar. Särskilt nu i pandemitider då många arbetar hemifrån och tillbringar extra mycket tid i sina hem. Med anledning av det återkommande problemen med störningar i samband med renoveringar så kommer vi att uppdatera den blankett med bla ordningsregler vid renoveringar, som varje boende som ansöker om att renovera måste skriva under. 

OVK start v6

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att påbörjas i v6. Mer information kommer inom kort.

Inventering av källarförråd

En inventering av källarförråden med ny nummermärkning kommer att ske under våren. Principen är att det varje lägenhet har tillgång till ett förråd. De som redan nu vet med sig att de använder fler än ett förråd bör tömma de extra förråden.