Nyheter

Med anledning av att vi återigen har fått stopp i sopnedkasten, nu senast i uppgång 28ans sopnedkast, vill vi uppmana ALLA att hjälpa till med sophanteringen. De sopor du slänger i nedkastet ska enbart vara hushållsavfall och soppåsen ska vara hel och väl ihopknuten. Sådant som kartonger, plast, tidningar och metall bärs ned och slängs i returstationen. Om vi alla hjälps åt kommer vi att minska risken för stopp i sopnedkasten samtidigt som vi skonar de ganska hårt belastade sopkarusellerna som tar emot skräpet. Går sopkarusellerna sönder är det dessvärre oåterkalleligt då det inte längre går att få tag på reservdelar till dem.

Byte av portar till bostadsentréer kommer pågå under v33 med start tisdag morgon 17/8.

Garagestädningen inställd

Dessvärre hade städfirman problem med sina maskiner idag (det hade uppstått en brand där maskinerna förvarades) så städningen kunde tråkigt nog inte genomföras. Vi hoppas återkomma med ett nytt datum för städning i augusti.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Info till boende

Garagestädning söndag 27/6

Inför garagestädning nu på söndag 27 juni mellan 9 och 16:30 måste varje garagehyresgäst ombesörja att bil och ev andra föremål flyttas från den hyrda garageplatsen. 

Städning av trapphusen

Städning av trapphusen som sker varje vecka kommer framöver att ske på fredag istället för på måndagar. En storstädning kommer även att utföras i närtid. 

Trasig grill

Grillen på gården har tyvärr rostat sönder och bör inte användas tills den har bytts ut. 

Info till boende

Garagestädning söndag 27/6

Inför garagestädning nu på söndag 27 juni mellan 9 och 16:30 måste varje garagehyresgäst ombesörja att bil och ev andra föremål flyttas från den hyrda garageplatsen. 

Städning av trapphusen

Städning av trapphusen som sker varje vecka kommer framöver att ske på fredag istället för på måndagar. En storstädning kommer även att utföras i närtid. 

Trasig grill

Grillen på gården har tyvärr rostat sönder och bör inte användas tills den har bytts ut.